Bitmoji Classroom TutorialEyebrow Tutorial for BeginnersVoluptuous PythonBeehive Minecraft

Watch Pop Art Portrait Photoshop Tutorial

Xem hướng dẫn và hướng dẫn cách thực hiện về Pop Art Portrait Photoshop Tutorial Photoshop Tutorial: How to make a POP ART portrait from a Photo! của Blue Lightning TV Photoshop. Nhận giải pháp sau 05:32 phút. Ngày xuất bản 2013-07-22 18:05:18 và đã nhận được 975,794 x lần truy cập, pop+art+portrait+photoshop+tutorial


Pop Art Portrait in Photoshop (15 mins or less)

Tutorial by VPHS Graphics | 15:12 Minutes| 30,773 Views

This video teaches you how to create a quick and easy POP Art style portrait in Photoshop (I was using CS6). Links to items I mentioned in this...


Pop Art Effect in Photoshop CC! (Tutorial)

Tutorial by Steven Van | 06:05 Minutes| 13,627 Views

Learn how to create a textured/stylized pop art portrait in this graphic design Photoshop CC 2018 effect tutorial. You'll learn how to use...


Creating Pop Art Portraits in Photoshop

Tutorial by The School of Photography | 16:45 Minutes| 35,614 Views

In this tutorial, I’ll show you how to create the Pop Art effect in Photoshop. We’ll be recreating the Andy Warhol screen print style using...

WPAP Tutorial - IllUSTRATOR/PHOTOSHOP

Tutorial by rafy A | 24:13 Minutes| 352,820 Views

🔔SUBSCRIBE► bit.ly/rafy-A WPAP stands Wedha’s Pop Art Portraits, a native Indonesian pop art genre founded by Wedha Abdul Rasyid, a senior artist...Q&A Discussion about Pop Art Portrait Photoshop Tutorial